La recerca és una de les eines que tenim al nostre abast per lluitar per un canvi positiu. L’observació i l’estudi dels primats, sense interferir en les seves vides, ens permet comprendre millor les seves necessitats, limitacions, amenaces i perills. Basant-nos en aquests coneixements podem desenvolupar eficaçment estratègies per a la seva avaluació, protecció i ajuda, tant en captivitat com en llibertat.
Objectius principals:

Seguiment dels primats en el centre; suport a la cura i la rehabilitació.
Els cuidadors són els que millor coneixen a aquests animals, però no tenen temps d'observar-los durant el dia. Encara que són testimonis de la majoria dels moments clau, com el moviment entre les instal·lacions, l'alimentació, l'entrenament i tractaments veterinaris, normalment els períodes de temps significativament més llargs entre aquests moments no estan sent observats. Els investigadors i els estudiants estan omplint aquestes llacunes i poden proporcionar importants coneixements. Gràcies a l'estreta col·laboració dels cuidadors i els investigadors obtenim una imatge molt més objectiva i completa de la qualitat de vida i l'activitat dels animals i podem detectar els punts vulnerables abans no es converteixin en problemes.

Conscienciar i compartir coneixements mitjançant les col·laboracions, les publicacions i la divulgació.
L'intercanvi d'informació i la transparència permeten que els esforços d'organitzacions com MONA tinguin més impacte. De la mateixa manera que el Departament de Rescat i Rehabilitació comparteix activament les estratègies i protocols relatius al maneig, i que el Departament d'Educació i Conservació es compromet amb el públic en general, el Departament de Recerca està igualment decidit a compartir les seves conclusions amb el públic en general, les organitzacions afins i la comunitat científica, per tal que puguin reportar beneficis per millorar la vida dels primats.
La publicació dels nostres resultats en revistes científiques, la representació a conferències i congressos, la col·laboració amb altres institucions i equips de recerca, ens permet compartir coneixements i augmentar la sensibilització, beneficiant així la protecció i la cura dels primats.


Aquí pots veure algunes de les nostres publicacions científiques: